TalkStudio
English e-courses

Present Perfect Continuous [Вправа 2]

Складіть речення, вживаючи Present Perfect Continuous. Використовуйте від 3 до 7 слів.