TalkStudio
English e-courses

Повторення_Past Simple та Past Perfect [Вправа 3]

Виберіть те дієслово, яке в реченні використано граматично НЕПРАВИЛЬНО.