TalkStudio
English e-courses

Plurals [Вправа 2]

Утворіть множину поданих іменників.