TalkStudio
English e-courses

Past Simple (Pre-Intermediate) [Вправа 3]

Утворіть заперечну скорочену форму дієслів у поданих реченнях.