Talk Studio
креативна школа англійської

Elementary_Learn English Through Story Police TV_Chapter 2_Exercise 1

Завдання 1

Подивіться фрагмент [4:43 – 7.20] з наступного відео 3 рази. Постарайтесь зрозуміти про що йде мова.


Завдання 2

Опрацюйте слова з розділу.

to understand /ˌʌndə(r)ˈstænd/ – розуміти

a jogger /ˈdʒɒɡə(r)/ – бігун

to look for – шукати

perhaps /pə(r)ˈhæps/ – можливо

to go on – продовжувати

a purse /pɜː(r)s/ -гаманець

carefully /ˈkeə(r)f(ə)li/ – ретельно

to happen /ˈhæpən/- відбуватись

to shout at somebody /ʃaʊt/ – кричати на когось

to run away – втікати

in front of – перед

tomorrow /təˈmɒrəʊ/ – завтра


Завдання 3

Виберіть правильний прийменник.

on at away of for