TalkStudio
English e-courses

Comparisons [практика 3 вправа 1]

Доповніть речення за ситуаціями вживаючи прикметник у дужках у найвищому ступені.