TalkStudio
English e-courses

(1.2.4) Possessive adjectives

Замініть виділене слово на (my/his/her/its/our/your/their) і впишіть його в пропуск.

наприклад: This is Mary’s dog. This is her dog.

!Не всі слова з дужок потрібно використати у вправі.